فیلم آموزشی کارگاه OSCE پاتولوژی 1400

  • 5,000,000 ریال

  • ✅ بهمراه جزوه 100 نکته طلایی
  • ✅ جهت جمع بندی شب آزمون
  • ✅ مسائل بیوشیمی و بانک خون
اشتراک گذاری

محصولات دیگر این گروه