بانک سوالات طلایی

منتخب سوالات مباحث -شایع- که در آزمون های دستیاری و پیش کارورزی ۱۳۹۰ تا 1398 مورد پرسش بوده اند. (مناسب برای داوطلبین دستیاری و پیش کارورزی که هدفگذاری برای نمرات متوسط دارند)
اشتراک گذاری